Znalecká organizácia - SK Znalci, s.r.o.
je právnická osoba splnomocnená štátom na 
výkon znaleckých činností v odboroch :

 
Číslo odboru :  380 000

STRELNÉ ZBRANE A VÝBUŠNINY

Číslo odboru :  510 000

EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

Číslo odboru :  390 000

STROJÁRSTVO

 

Znalecká organizácia SHARP vykonáva :
znalecké činnosti podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. v z.n.p.,
odborné a expertízne činnosti vykonávené mimo osobitného zákona,
ekonomické a odborné poradenstvo
 

Znalecké posudky strelníc
POVOLENIE NA PREVÁDZKOVANIE STRELNICE
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK


> ŠPORTOVÉ STRELNICE

> POĽOVNÍCKE STRELNICE

> POLICAJNÉ STRELNICE

> VOJENSKÉ STRELNICE

> OSTATNÉ STRELNICE


SKSI AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ DOZOR 
pozemné stavby v rámci SR> PRIEMYSELNÉ BUDOVY

> OBYTNÉ BUDOVY A RODINNÉ DOMY

> ŠPECIALNE STAVBY ( STRELNICE, TRENAŽÉRE a pod. )


tel.: 0911 757 241


PROFESIONÁLNY PRÍSTUP - OPERATÍVNE RIADENIE ČINNOSTÍ - PODPORA PRI REKLAMÁCIACH 


OCEŇOVANIE A HODNOTENIE PODNIKOV

Stanovenie podnikateľskej, majetkovej alebo likvidačnej hodnoty

podnik ako celok - časť podniku - žložka majetku

 

Znalecký posudok môže vypracovať
VÝLUČNE ZNALEC   PRÁVNICKÁ OSOBA
( znalecký ústav alebo znalecká organizácia )

 

 

 

 

 

Vytvorte si  web zadarmo